12.8 C
Zagreb
Subota, 13. travnja, 2024.

Europska unija radi na ponovnoj uspostavi pomorske sigurnosti i slobodne plovidbe

Pokretanjem operacije EUNAVFOR ASPIDES Europska unija brzo odgovara na potrebu za ponovnom uspostavom pomorske sigurnosti i slobode plovidbe u izrazito strateškom pomorskom koridoru

Od listopada 2023. brojni hutistički napadi usmjereni su na plovila u Crvenome moru, Adenskom zaljevu, Arapskome moru i Omanskom zaljevu. Takvi napadi ugrožavaju život civila na trgovačkim i komercijalnim brodovima te predstavljaju kršenje slobode otvorenog mora i prava tranzitnog prolaska u tjesnacima koji se koriste za međunarodnu plovidbu, sadržanima u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora.

Vijeće sigurnosti UN-a 10. siječnja 2024. donijelo je Rezoluciju 2722 (2024), u kojoj je najoštrije osudio hutističke napade na trgovačka i komercijalna plovila, ističući važnost ostvarivanja pravâ i sloboda plovidbe plovila svih država u Crvenome moru, među ostalim za trgovačka i komercijalna plovila koja prolaze tjesnacem Baab al-Mandabom. VSUN je u skladu s međunarodnim pravom zatražio da hutisti odmah prekinu napade, potvrđujući da se u skladu s međunarodnim pravom mora poštovati ostvarivanje prava i sloboda plovidbe trgovačkih i komercijalnih plovila, i uzimajući u obzir pravo država članica da, u skladu s međunarodnim pravom, brane svoja plovila od napada, uključujući one napade kojima se ugrožavaju prava i slobode plovidbe.

VSUN je u skladu s međunarodnim pravom zatražio da hutisti odmah prekinu napade

Vijeće je 29. siječnja 2024. odobrilo koncept za upravljanje krizama za moguću operaciju EU-a za pomorsku sigurnost radi zaštite slobode plovidbe u vezi s krizom u Crvenome moru, s početnim trajanjem od godinu dana od njezina pokretanja.

USPOSTAVA POMORSKE SIGURNOSTI
Operacija je službeno uspostavljena 8. veljače 2024., a 19. veljače operacija EUNAVFOR ASPIDES je i službeno pokrenuta.

“Pokretanjem operacije EUNAVFOR ASPIDES Europska unija brzo odgovara na potrebu za ponovnom uspostavom pomorske sigurnosti i slobode plovidbe u izrazito strateškom pomorskom koridoru. Operacija će imati ključnu ulogu u zaštiti komercijalnih i sigurnosnih interesa EU-a i šire međunarodne zajednice”, ističe Josep Borrell, visoki predstavnik za vanjske poslove i sigurnosnu politiku.

Operacijom ASPIDES osigurat će se pomorska prisutnost EU-a na području na kojem su od listopada 2023. brojni napadi hutista bili usmjereni na međunarodna komercijalna plovila. U bliskoj suradnji s međunarodnim partnerima istomišljenicima ASPIDES će doprinijeti zaštiti pomorske sigurnosti i osigurati slobodu plovidbe, osobito za trgovačka i komercijalna plovila. U okviru njezine ovlasti u području obrane operacijom će se poboljšati informiranost o stanju u pomorstvu te pratiti i štititi plovila od mogućih raznovrsnih napada na moru.

Operacijom ASPIDES osigurat će se pomorska prisutnost EU-a na području na kojem su od listopada 2023. brojni napadi hutista bili usmjereni na međunarodna komercijalna plovila

Operacija će biti aktivna duž glavnih pomorskih komunikacijskih linija u tjesnacu Baab al-Mandab i Hormuškom tjesnacu te u međunarodnim vodama Crvenog mora, Adenskog zaljeva, Arapskog mora, Omanskog zaljeva i Zaljeva.

Zapovjednik operacije bit će komodor Vasileios Gryparis, a zapovjednik snaga kontraadmiral Stefano Costantino. Sjedište operacije bit će smješteno u Larissi (Grčka).
Operacija ASPIDES blisko će surađivati s operacijom EUNAVFOR ATALANTA kako bi se doprinijelo pomorskoj sigurnosti u zapadnom Indijskom oceanu i Crvenome moru, kao i s partnerima istomišljenicima koji doprinose pomorskoj sigurnosti u njezinu području djelovanja.

Povezani članci

Najnovije objave

MAN predstavio novu generaciju kamiona za održivi teretni prijevoz

Riječ je o kamionu na vodikov pogon, koji predstavlja korak naprijed u dekarbonizaciji cestovnog teretnog prometa U traganju za održivijim rješenjima u prijevozu tereta, tvrtka...